سمینار

سمینار رایگان مهندسی ذهن با تدریس پروفسور رضا عمرائی

همایش ده نمک و سال‌نو،رخت‌نو،حال‌نو با حضور محمود معظمی در شهر اهواز برگزار میشود

معارفه رایگان شخصیت شناسی به روش اینیاگرام

سمینار های تیرماه96, سمینارهای آموزشی , سمینار آموزشی

سمینارهای اسطوره سازان در تیرماه 96

گزارش سمینار مربی خلاق آموزشی

گزارش سمینار آموزشی شخصیت شناسی و راز جذابیت

خوزستان باید قطب آموزش کشور باشد

سمینار آموزشی افزایش فروش + خلاقیت

راهنمای خرید اینترنتی بلیط سمینارها،کارگاهها،دوره ها

سمینار رایگان تیپ شناسی شخصیتی